Menu
Obec Jevany
ObecJevany

S čím Vám můžeme pomoci ?

rozšířené vyhledávání

Obecní úřad Jevany
Černokostelecká 49
281 66 Jevany

Poplatky

Poplatky v roce 2024 jsou stejné jako v roce 2023.

Měsíční svoz probíhá každou poslední sudou středu v měsíci.

Známka na bionádobu stojí v roce 2024 1570,- Kč.

Občanům s trvalým pobytem v obci, kteří do roku 2023 dovršili věk 70 let, bude při platbě poplatků za odpady odečtena sleva 1000,- Kč (nahlaste prosím jméno a adresu).

 

 

 

 

Harmonogram svozu plastů 2024

Harmonogram svozu 2024 (172.83 kB)

Harmonogram svozu 2024

 

 

 

Harmonogram svozu plastů 2023

Plasty 2023

POPLATKY 2023

 • POPLATKY ZA SVOZ ODPADŮ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Splatnost: do 31.3.2023

Možnost úhrady:

1) bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100 u Komerční banky, variabilní symbol 1337 + číslo nemovitosti (u čísel evidenčních  předchází před číslem nemovitosti 0)

2) v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech

Ceník místních poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovaných prostředků

vč. 240l nádoby na separaci plastů.

Typ sazby

Popis velikost nádoby

Velikost nádoby

Četnost svozu

Počet svozů

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za poplatkové období /rok

 

S2

80l

80

1 x 14 dní

( v sudém týdnu)

26

2080

      1 768,00 Kč

S3

80l

80

1 x 28 dní

12

960

          816,00 Kč

S4

80l

80

1 x 14 dní (květen-říjen)

12

960

          816,00 Kč

 

S6

110l (kov)/120l (plast)

120

1 x 14 dní

26

3120

      2 652,00 Kč

S7

110l (kov)/120l (plast)

120

1 x 28 dní

12

1440

      1 224,00 Kč

S8

110l (kov)/120l (plast)

120

1 x 14 dní (květen-říjen)

12

1440

      1 224,00 Kč

 

S10

240l

240

1 x 14 dní

26

6240

      5 304,00 Kč

S11

jednorázový svoz (110l/120l)*

120

 

 

120

          100,00 Kč

S12

jednorázový svoz (240l)*

240

 

 

240

          200,00 Kč

 

 

Vzorec pro výpočet poplatku:

Velikost nádoby x počet svozů x koeficient 0,85= poplatek

Příklad: nádoba 120l x počet svozů 26 (1 x za 14 dní) x koeficient 0,85 = 2 652,- Kč

 

* Slouží jako doplněk k ostatním uvedeným variantám

Svoz známek na rok 2022 bude probíhat do 31.3.2023.

Počet osob v nemovitosti

Minimální objem litrů/měsíc

Minimální objem litrů/rok

poplatník

40

 

1

40

480

2

80

960

3

120

1440

4

160

1920

5

200

2400

6

240

2880

7

280

3360

8

320

3840

9

360

4320

10

400

4800

 

Jednorázový svoz:

Nádoba dle objemu 1 ks

Výše poplatku

Nádoba 80 l, 110 l, 120 l, 

100,-Kč

Nádoba 240l 

200,-Kč

 Pozn.: Jednorázový svoz je určen jako doplňková varianta pro týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezónní svoz. Pozn.: Svoz nádob na směsný odpad probíhá ve středu, přičemž nádoby je zapotřebí přistavit za účelem svozu před jednotlivé nemovitosti do 6:00 hodin.

 

Obec nabízí možnost zakoupení nádoby na směsný komunální odpad:

 • 80l za 620,- Kč
 • 120l za 690,- Kč
 • 240l za 750,- Kč (na objednávku)

Možnost úhrady:

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 2112 + číslo popisné nemovitosti- (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0)
 •  v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech
 

POPLATEK ZA PSY

Tento poplatek určuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Možnost úhrady:

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 1341 + číslo nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0)
 • v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech

Výše poplatků:

 • za prvního psa 150,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 200,-Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poplatek 80,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa, držitelem osoba starší 65 let, poplatek 100,- Kč

Při přihlášení nového pejska je nutné vyplnit formulář - přihláška k místnímu poplatku ze psů (15.53 kB). Pokud dojde k úmrtí pejska, prosíme o vyplnění následujícího formuláře - odhlášení psa (27.88 kB) a o jeho doručení na obecní úřad buď prostřednictvím e-mailu: podatelna@obecjevany.cz či osobně. Pokud nebude pes odhlášen, bude za něj stále účtován poplatek.

 

POPLATEK STOČNÉ

Dle zákona č. 274/2001 Sb. a usnesením č. 2019-09-06 zastupitelstva obce Jevany č. 9/2019.

Možnost úhrady:

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 2321 + číslo nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0) 
 • v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech

Ceny stočného v jednotlivých letech:

 • cena stočného v roce 2023 za m3 40,- Kč

 •  cena stočného v roce 2022 za m3 40,- Kč
 •  cena stočného v roce 2021 za m3 40,- Kč
 •  cena stočného v roce 2020 za m3 40,-Kč
 •  cena stočného v roce 2019 za m3 35,-Kč

Stanovení ceny stočného:

Paušální platba u majitelů nemovitosti, kteří využívají pouze vlastní studny/vrty 
a nemají odběr z vodovodního řadu je odběr stanoven (dle prováděcího předpisu zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně vyhláška č. 428/2012 Sb. příloha č. 12) na 36m3 tj. 1440,- Kč za trvale hlášenou osobu na rok a to vždy s ohledem na počet trvale hlášených osob v nemovitosti.

Paušální platba u majitelů nemovitosti, kteří využívají studny/vrty a mají odběr i z vodovodního řadu výše poplatku se stanoví: 

 • z množství odebrané vody z řadu. V případě, že je odběr z řadu nižší než 36 m3 na trvale hlášené osoby za rok, počítá se toto minimální množství vody
 • v případě, že je množství odebrané vody z řadu vyšší než 36 m3 na trvale hlášenou osobu za rok, počítá se skutečně odebrané množství vody z vodovodního řadu

Paušální platba u nemovitostí, které jsou napojeny pouze na řad se cena stočného stanovuje na základě údaje o skutečně odebrané vodě z vodovodního řadu.

Majitelé rekreačních objektů (platí pro rok 2020 paušální platbu 1440,- Kč/rok, pokud nepřekročí průměrnou spotřebu vody stanoven (dle prováděcího předpisu zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně vyhláška č. 428/2012 Sb. příloha č. 12) z vodovodního řadu tj. 36m3v případě, že je v nemovitosti trvale hlášena více než jedna osoba, je do ceny promítnuto. 

 

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO NA HŘBITOVĚ ALDAŠÍN

Žádost o hrobové místo schvaluje zastupitelstvo obce Jevany. Cena za pronájem hrobového místa je splatná na dobu 10 ti let, předem na celou dobu trvání nájmu. Po skončení účinnosti smlouvy, je nutné uzavřít novou smlouvu.

Možnost úhrady:

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 3632 + číslo hrobu
 •  v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech

Cena za nájem je stanovena ve výši:

 • pro urnové místo 80,- Kč/10 let celkem
 • pro hrobové místo 160,- Kč/10 let celkem
 • pro dvou hrobové místo 320,- Kč/10 let celkem

POPLATKEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Tento poplatek stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2020  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Možnost úhrady:

 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 1343
 • v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb   

5,- Kč

b)

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                

10,- Kč

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

20,- Kč

d)

za provádění výkopových prací                                        od 1. dne do 30. dne

5,- Kč

 

                                                                                   od 31. dne a výše

10,-Kč

e)

za umístění stavebního zařízení 

10,- Kč

f)

za umístění reklamního zařízení

10,- Kč

 

                                                                                             celoročně 

5000,- Kč

g)

Za umístění skládek

10,- Kč

h)

za umístění zařízení lunaparku a jiných podobných atrakcí          

5,- Kč

i)

za umístění zařízení cirkusů                                                        

5,- Kč

j)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce  

5,- Kč

k)

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce  

5,- Kč

l)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                             

10,- Kč

m)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl    

10,- Kč

MÍSTNÍ POPLATEK Z VYBRANÉHO VSTUPNÉHO

a)

kulturní akce

10%

b)

sportovní akce

10%

c)

prodejní akce

10%

d)

reklamní akce

20%

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

 Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 POPLATKY CZECH POINT

Evidence

Cena za 1. stranu výpisu

Cena za každou další i započatou stránku výpisu

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

----------

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

----------

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,-Kč

Kvalifikovaní dodavatelé

100,- Kč

50,-Kč

Vygenerování nových přístupových údajů do DS (2. a každé následující)

200,- Kč

----------

Konverze dokumentů

30,-Kč/str.

30,-Kč/str.

Praktické info

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Česká zemědělská univerzita

Leták prodej zvěřiny

MAS Říčansko

MAS Říčansko

 

Ladův kraj

 

Ladův kraj


 
Dokumenty

 

 

Mapový portál

 

 

TopGis

Mapový portál

 

 

 

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
skoro jasno 28 °C 17 °C
skoro jasno, severovýchodní větřík
vítrSV, 2.73m/s
tlak1020hPa
vlhkost44%
 • ​​ 1. zmínka 1344
 • ​​ Kostel Aldašín
 • ​​ Mateřská škola
 • ​​ Prvorepublokové vily
 • ​​ Kino
 • ​​ Výletní oblast

  —  Projekty  —  


Obec Jevany
ObecJevany
nahoru