Menu
Obec Jevany
ObecJevany

S čím Vám můžeme pomoci ?

rozšířené vyhledávání

Obecní úřad Jevany
Černokostelecká 49
281 66 Jevany

Vodovodní a kanalizační přípojky

Postup při zřizování vodovodní a kanalizační přípojky

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Vlastníkem vodovodu a kanalizace je obec Jevany
 • Vodovodní síť spravuje ENERGIE AG Kolín a.s., kanalizační síť spravuje obec Jevany
 • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z kanalizačního řadu, na hranici připojovaného pozemku
 • Investorem nově budované přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na vodovodní nebo kanalizační síť napojují
 • Je nutné dodržovat schválené Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh“ stanovení zvláštního užívání komunikací a zpevněných ploch na pozemcích ve vlastnictví obce.

PROJEKT A POVOLENÍ PŘÍPOJEK

 1. BODY NAPOJENÍ DO ŘADU

Pro připojení na kanalizační stoku navštivte obecní úřad v Jevanech, kde Vám bude poskytnut zákres a určen bod napojení. Nemůžete-li navštívit obec osobně, zašlete „žádost o určení bodu napojení“ s číslem Vašeho pozemku na email: stavebni@obecjevany.cz

Od 9.12.2019 je dočasně přerušeno vydávání souhlasných stanovisek k napojování nových vodovodních přípojek v rámci celého skupinového vodovodu JEKOZ.

Provozovatel vodovodu k tomuto opatření přistoupil z důvodu nedostatečné aktuální vydatnosti dostupných zdrojů pitné vody, dlouhotvajícího srážkového deficitu bez výrazného dopňování podzemních zdrojů a z nutnosti opakovaného omezování užívání pitné vody pouze k tným a hygienickým účelům.

Pro připojení do vodovodního řadu požádejte o bod napojení správce vodovodního řádu ENERGIE AG Kolín a.s. https://www.energiekolin.cz/cs/zakaznicky-servis/nova-pripojka

 1. OSLOVTE PROJEKTANTA

Po určení bodu napojení si nechte zpracovat projektovou dokumentaci přípojky kvalifikovaným projektantem. Technické podmínky pro vodovodní a kanalizační přípojky naleznete na stránkách www.energiekolin.cz

 1. POŽÁDEJTE OBEC JEVANY O SOUHLAS 

Zpracovanou projektovou dokumentaci pro připojení na vodovodní i kanalizační předložte obecnímu úřadu Jevany s „žádostí o souhlas vlastníka k napojení“. Dále se držte pokynů ENERGIE AG Kolín a.s. https://www.energiekolin.cz/cs/zakaznicky-servis/nova-pripojka.

 1. NAVŠTIVTE STAVEBNÍ ÚŘAD

S projektovou dokumentací, souhlasem obce Jevany a v případě vodovodní přípojky i souhlasem správce ENERGIE AG Kolín a.s., navštivte stavební úřad v Kostelci nad Černými lesy, kde požádejte o povolení přípojky.

REALIZACE PŘÍPOJEK

Při realizaci přípojky se uskutečňují vždy zemní a stavební práce a odborné montážní práce při instalaci potrubí.

 • Výkopy a stavební práce (např. osazení šachty) je nutné zadat odborné firmě
 • Vlastní napojení na vodovodní řad mohou provádět pouze pracovníci provozovatele ENERGIE AG Kolín a.s. Vlastní napojení na kanalizační stoku vámi sjednaná odborná firma
 • Pokud zemními pracemi vstupujete do komunikací ve vlastnictví obce Jevany, musíte nejprve získat od obce Jevany povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a dodržet schválené „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh“
 • Výkopové práce na komunikacích ve vlastnictví obce Jevany nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1.11. do 31.3. roku následujícího
 1. POŽÁDEJTE OBEC O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Pokud stavbou přípojek zasahujete do komunikací ve vlastnictví obce Jevany, musíte požádat obecní úřad Jevany o povolení zvláštního užívání komunikace po dobu trvání stavby vodovodní či kanalizační přípojky, a to na tomto formuláři. Obecní úřad Vám následně vydá rozhodnutí o povolení.

 1. NAHLASTE NA OBECNÍ ÚŘAD JEVANY TERMÍN REALIZACE

Nahlaste na obecní úřad Jevany termín provádění zemních prací. Zástupci obce budou provádět kontrolu kvality provádění podkladních a krytových vrstev konstrukce vozovky.

 

PŘIHLÁŠENÍ OBDĚRATELE

 • PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRATELE k odběru vody

Ohledně následného odběru vody se držte pokynů ENERGIE AG KOLÍN a.s.

 • PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRATELE k vypouštění odpadních vod

Po realizaci přípojky je nutné na obecním úřadě uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

MAS Říčansko

MAS Říčansko

 

Ladův kraj

 

Ladův kraj


 
Dokumenty

 

 

Mapový portál

 

 

TopGis

Mapový portál

 

 

 

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 17 °C
oblačno, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 4.76m/s
tlak1011hPa
vlhkost48%
 • ​​ 1. zmínka 1344
 • ​​ Kostel Aldašín
 • ​​ Mateřská škola
 • ​​ Prvorepublokové vily
 • ​​ Kino
 • ​​ Výletní oblast

  —  Projekty  —  


Obec Jevany
ObecJevany
nahoru