Menu
Obec Jevany
ObecJevany

S čím Vám můžeme pomoci ?

rozšířené vyhledávání

Obecní úřad Jevany
Černokostelecká 49
281 66 Jevany

Matrika

Před návštěvou matriky prosíme o telefonciké objednání předem.na tel. 321 678 177.

Matrika vykonává státní správu v územním obvodu:
Jevany, Černé Voděrady, Vyžlovka   

v těchto činnostech :
uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, provádí změnu jmen a příjmení, vyhotovuje zápisy o určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.

Svatební obřady

Se konají po dohodě s matrikářkou Irenou Hrabánkovou na tel. 321678177 nebo na emailu: podatelna@obecjevany.cz na domluvených místech a datu  konání.

Určený den pro svatební obřady je poslední pátek v měsíci.

K žádosti o uzavření manželství potřebujete:

 • Formulář – Dotazník k uzavření manželství (k vyzvednutí na matrice) - tisk pouze oboustranně na A3
 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého
 • rodné listy společných dětí

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem)
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců), je-li cizím státem vydáváno
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince    


Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce. (konkrétní informace zodpovíme na matrice).

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Ředitelstvím Policie ČR odb. cizinecké policie, odd. pobytových agend, to neplatí, jde-li o občana EU. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství

Správní poplatky:
Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR 3.000,- Kč
Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR 2.000,- Kč
Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny 1.000,- Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku 500,- Kč
Duplikáty rodných, oddacích, úmrtních listů 100,- Kč

Určení otcovství:
Rodiče dítěte (občané ČR) mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti spolu s dohodou o příjmení a jménu dítěte. Rodiče cizinci mohou učinit prohlášení o otcovství i u soudu.
K žádosti o určení otcovství potřebujete:

K dosud nenarozenému dítěti:

 • platné občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dětí, které spolu již rodiče mají.

K narozenému dítěti:

 • platné občanské průkazy, rodné listy, rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dalších dětí, které spolu již rodiče mají.

Správní poplatky – bez poplatku.

Kontakty 

 • Irena Hrabánková,  matrika, evidence obyvatel, akce vítání občánků, pokladna, ověřování podpisů a listin, Czechpoint (výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení),  volby.,

tel.: 321 678 177, e-mail: podatelna@obecjevany.cz

 •  Martin Kalina, matrika, evidence obyvatel, pokladna, ověřování podpisů a listin, Czechpoint (výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení), tel.: 321678177, e-mail: stavebni@obecjevany.cz

MAS Říčansko

MAS Říčansko

 

Ladův kraj

 

Ladův kraj


 
Dokumenty

 

 

Mapový portál

 

 

TopGis

Mapový portál

 

 

 

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 24. 9. 2023
jasno 18 °C 8 °C
jasno, severní větřík
vítrS, 2.82m/s
tlak1027hPa
vlhkost50%
 • ​​ 1. zmínka 1344
 • ​​ Kostel Aldašín
 • ​​ Mateřská škola
 • ​​ Prvorepublokové vily
 • ​​ Kino
 • ​​ Výletní oblast

  —  Projekty  —  


Obec Jevany
ObecJevany
nahoru