Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 28. 9. 2022
slabý déšť 11 °C 4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítrJZ, 7.6m/s
tlak997hPa
vlhkost86%
srážky3.58mm

MAS Říčansko

MAS Říčansko

Ladův kraj

Mapový portál

TopGis

Interaktivní mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Czech POINT

Certifikát

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 207
TÝDEN: 1007
CELKEM: 844802

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚP JEVANY

Aktuální informace k návrhu Územního plánu 26.7.2021 (96.22 kB)

§ 50 Oznámení a VV SJ ÚP Jevany.pdf (836.35 kB)

https://info.ricany.cz/mesto/eud-197517-2021-MURI-OUPRR-1380%20211363

 

Vážení občané, vzhledem k množství dotazů, k návrhu územního plánu dále jen „ÚP“, předkládáme dokument, který by vám měl přiblížit celý komplikovaný proces pořizování ÚP. Pro lepší orientaci v problematice vysvětlení některých pojmů, časovou osu pořizování ÚP Jevany a grafické zobrazení procesu pořízení ÚP vč. zapojení veřejnosti. 

 • Obecní zastupitelstvo dne 29.9.2016 na svém zasedání č. 11/2016  schválilo podání žádosti o započetí prací na novém územním plánu na odboru územního plánovaná 
  a regionálního rozvoje MěÚ Říčany.
 • Dne 20.10.2016 na zasedání OZ č. 12/2016 schválilo kontaktní osobu Ing. Václava Svobodu. Určený zastupitel pro pořizovní ÚP. 
 • Dne 16.2.2017 zasedání OZ č. 2/2017 v rámci projednávaného materiálu byly předloženy tři nabídky na zpracovatele územního plánu, zastupitelé se shodli na nabídce spol C. H. S. Praha s.r.o.
 • Dne 6.4.2017, zasedání OZ č. 3/2017 základě výběrového řízení zastupitelstvo obce schálilo podpis smlouvy od dílo se společností C. H. S. Praha s.r.o., projektant ing. arch. Jaroslav Sixta.
 • Na úřední desce vyvěšena dne 28.8.2017 veřejná vyhláška Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Jevany, vč.návrhu zadání, datum sejmutí 27.3.2019.
 • Dne 14.12.2017 zasedání OZ č. 11/2017 zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání územního plánu odboru územního plánovaná a regionálního rozvoje MěÚ Říčan. 
 • Dne 22.11.2018 zasedání OZ č. 9/2018 zastupitelstvo obce schválilo určeného zastupitele pro pořizování ÚP byli zvoleni p. Stejskal a p. Švejda
 • Dne 7.11.2019 zasedání OZ č. 8/2019, ze zákona může být pouze jeden určený zastupitel. Určeným zastupitelem zůstává p. Stejskal
 • Dne 14.6.2021 vyvěšena veřejná vyhláška Oznámení zahájení projednávání návrhu Územního plánu Jevany a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj návrhu Územního plánu Jevany, jehož součástí je vyhodnocení SEA a Natura 2000. Každý nyní může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky uplatnit u pořizovatele (MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje) písemné připomínky tj. do 29.7.2021.

 

Zjednodušenou formou uvádíme jednotlivé fáze pořizování ÚP a jakým způsobem se můžete do procesu územního plánu zapojit.  

Cílem územního plánu je nalézt řešení rozvoje území, které bude respektovat nejen současnou zástavbu a volnou krajinu, ale i předpokládané potřeby občanů, zájmy ochrany životního prostředí, hospodářství a samotného společenství lidí obývající dané území. Příprava ÚP probíhá několika fázemi, většinou fáze zadání a návrhu. Na konci celého procesu je veřejné projednání. 

Účastníci územního plánování
Územního plánování se účastní celá řada subjektů, z nichž každý má k územnímu plánu a k ostatním účastníkům trochu jiný vztah, práva, povinnosti, atd. 

 • Zastupitelstvo 

- schvaluje pořízení územního plánu, určeného zastupitele zadání a vydání územního plánu

 • Určený zastupitel
  - spolupracuje s pořizovatelem (Odborem územního plánování v Říčanech)  při zpracování zadání územního plánu, dále při vyhodnocení stanovisek, námitek 
  a připomínek vprůběhu celého pořizování územního plánu 
 • Dotčené orgány
  - orgány státní správy hájící veřejné zájmy, vyjadřují se k oblasti, kterou mají na starost a které se územní plán přímo dotýká (např. hasiči, hygienická stanice, ministerstva, odbory krajského úřadu, sousední obce, aj.)
 • Pořizovatel/MěÚ Říčany
  - úřad územního plánování (Odbor územního plánování v Říčanech) zpracovává zadání územního plánu (tzn. co má územní plán řešit), komunikuje se všemi účastníky, připravuje veřejné vyhlášky, kontroluje a zpracovává návrh vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek podaných k návrhu územního plánu 
 • Projektant/zpracovatel 

- zpracovatel územního plánu, nejčastěji architekt s týmem odborníků (ing. arch. Jaroslav Sixta). Podle zadání vytváří samotný územní plán a následně ho upravuje podle pokynů pořizovatele zpracovaných na základě vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek, vše ve spolupráci s určeným zastupitelem 

 • Veřejnost 

- může se aktivně vyjadřovat k územnímu plánu, podávat připomínky a námitky 

Fáze pořizování územního plánu
1. Přípravná fáze 
1.1 Rozhodnutí o pořízení územního plánu schvaluje zastupitelstvo 
1.2 Výběr projektanta 
1.3 Projektant nebo úřad územního plánování zpracuje doplňující průzkumy a rozbory. 

2. Zadání ÚP
2.1 Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a požadavků zastupitelstva sepíše pořizovatel návrh zadání územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem. Návrh zadání je projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností.

2.2 Na úřední desce (vždy současně i na internetových stránkách obce, resp. elektronické úřední desce) se vyvěsí veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí (u pořizovatele a na internetových stránkách) po dobu 30 dnů. Během této doby může každý uplatnit písemně své připomínky. K návrhu zadání územního plánu se také vyjádří dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. 

2.3 Na základě stanovisek, vyjádření a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání územního plánu. 

2.4 Zastupitelstvo schválí zadání územního plánu. 

3. Návrh ÚP
3.1 Vypracování návrhu územního plánu projektantem.

3.1 Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj (pouze pokud není vyloučen negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany přírody nebo evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast). 

3.2 Společné jednání (neveřejné) – k návrhu územního plánu se vyjadřují dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Návrh územního plánu je veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou a do 30 dnů ode dne doručení může kdokoli uplatnit písemně své připomínky, tzn. do 29.7.2021 je možné uplatnit písemné připomínky u pořizovatele. (MěÚ v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje).

3.3 Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednávání a na jejich základě projektant upraví návrh územního plánu. 

3.4 Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. 

3.5 Nejméně 30 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu, kterého se může účastnit kdokoli. Na jednání mohou být přítomni i zástupci dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Během jednání se může kdokoliv vyjádřit, případně uplatnit písemně připomínku nebo námitku. Námitku proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Během veřejného jednání se pořizuje písemný zápis. Do 7 dnů od veřejného jednání může opět každý uplatňovat písemně své připomínky, dotčené osoby námitky.

3.6 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky veřejného projednání a nechá upravit návrh územního plánu. 

3.7 K úpravám návrhu územního plánu po veřejném projednání se opět vyjádří dotčené orgány a krajský úřad. 

3.8 Pokud dojde k podstatným úpravám návrhu územního plánu, bude se konat opakované veřejné projednání (opakování postupu od bodu 3.4). 

4. Vydání 

4.1 Návrh územního plánu je předložen zastupitelstvu, které s ním buďto souhlasí a územní plán vydá formou opatření obecné povahy nebo ho vrátí k úpravě a novému projednání. 

4.2 Vydání územního plánu je oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce. Za 15 dnů od vyvěšení začne nový územní plán platit, zároveň přestává platit starý územní plán. 

Shrnutí

 • je třeba sledovat internetové stránky obce, případně i úřední desku. Pokud bude oznámena/vyvěšena na úřední desce vyhláška o vydání návrhu/zadání územního plánu (případně jeho změny), návrhu územního plánu, veřejné projednávání, tak každý má právo se k územnímu plánu vyjádřit. Musí si však hlídat lhůty, do kdy je možno připomínku nebo námitku uplatnit. Na veřejných vyhláškách jsou vždy lhůty napsány. K připomínkám a námitkám, které dojdou po termínu, se v souladu se stavebním zákonem nepřihlíží 
 • úřední dneska je hlavní komunikační kanál, informace týkající se územního plánu, které jsou sdělovány prostřednictvím zápisu, případně vyhláškou jsou vždy zveřejněny zákonné lhůtě a dále jsou dohledatelné v archivu úřední desky 

Každá písemná připomínka nebo námitka je zaevidována a v souladu se stavebním zákonem vyřízena. Na připomínky, stanoviska a námitky se v procesu pořizování územního plánu jednotlivě neodpovídá. Písemnosti ve věcech pořizování územního plánu se doručují veřejnou vyhláškou, která se umisťuje na veřejné úřední desce. Každý se může kdykoliv na stav pořizování územního plánu informovat na obecním úřadě, případně  na odboru územního plánování v Říčanech. 

Ne každá podaná námitka nebo připomínka musí být do územního plánu zapracována. Záleží na vhodnosti požadavku, tzn. zda je v souladu s urbanistickou koncepcí, na stanoviscích dotčených orgánů, příp. i na námitkách nebo připomínkách ostatních obyvatel. 

 • Zákon 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 • Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

 

Obrázek 1

Schéma z časopisu Odraz – měsíčníku Roztok a Žalova. Aktuálně se obec Jevany k 19.7.2021 nachází v modrém bloku „C“ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ S DO

Schéma

 

Vyvěšeno: 14. 6. 2021

Datum sejmutí: 2. 8. 2021

Zodpovídá: Alice Rašovská

Zpět