Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 1. 12. 2022
oblačno 5 °C 0 °C
oblačno, slabý východní vítr
vítrV, 5.39m/s
tlak1025hPa
vlhkost79%

MAS Říčansko

MAS Říčansko

Ladův kraj

Mapový portál

TopGis

Interaktivní mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Czech POINT

Certifikát

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:212
TÝDEN:904
CELKEM:860569

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Doplnění informací v souvislosti s likvidací komunálního odpadu od 1.1.2022

Vážení občané, jak již bylo avizováno od 1.1.2022 vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
a novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Bohužel změna s sebou přinesla značné změny vč. zdražení za likvidaci odpadu ve všech obcích a městech v rámci ČR. Za markantním zdražením jsou legislativní změny, maximální výše a způsob výběru poplatků jsou striktně dány, nereflektují realitu. Níže se pokusíme vysvětlit, k jakým změnám a proč dochází.

 

Za hlavní důvody zdražení:

 • Nová odpadová legislativa, jde především o legislativu EU, kdy EU říká, že odpady by měly být dále využíván/recyklovány.
 • Inflace (pohonné hmoty, energie)

 

Zdražení v podstatě koreluje s tím, kolik odpadu vyprodukujete, čím více odpadu bude vyprodukováno, tím vyšší bude poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu. Odpadový zákon řeší dva stropy nákladovosti pro občana. Obecně jsou v zákoně 2 systémy poplatku.

 

Možnosti obce odpadového hospodářství s novou legislativou:

 

 1. Obec nemusí stanovit za svoz odpadů poplatky a vše dotovat ze svého rozpočtu
 2. Obec stanoví Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 3. Obec stanoví Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci

 

 1. První varianta, kdyby obec nestanovila poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, by zatížilo rozpočet obce zhruba 1,4-1,5 mil. korun.

 

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Jedná je poplatek za osobu tzv. „na hlavu“ (trvale hlášenou osobu), kde je maximální částka dána částkou 1200,- Kč/rok. Tento systém má zavedený např. sousední Kostelec nad Černými lesy. V praxi to znamená, že když obec nastaví poplatek 900,-Kč/os/rok, tak 4 členná trvale hlášená rodina by v maximální částce zaplatila 3 600,-Kč za likvidaci odpadu. Nemovitosti, kde není nikdo hlášen poplatek 900,- Kč, bez ohledu na množství skutečně žijících v nemovitosti, a i přesto by využívali celý nákladný odpadový systém obce. Vysoký poplatek by odnášeli trvale žijící občané a naopak nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen a rekreační objekty by zaplatili pouze symbolické částky. Jevany jsou právě v tomto velmi specifické, jelikož je zde 60% nemovitostí,  bez trvalého pobytu. Tento systém je i značně demotivující pro třídění směsného komunálního odpadu. Tento způsob poplatku byl vyhodnocen jako nevhodný pro obec.

 

 1. Poslední možností Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, tzn. systém PAYT „Pay As you Throw“, zaplať tolik kolik vyhodíš. Zde se nabízení možnosti, že se poplatek stanoví z: a) kapacity nádoby,
  b) objem odpadu (l), c) množství odpadu (kg). Obec rozhodla, že půjde cestou stanovení poplatku z kapacity nádoby oproti vážení. Hlavním důvodem, proč nezvolila vážení je veliká administrativní zátěž a některé nedostatky systému, které řešíme. Ale určitě je na zvážení a dalších diskuzích, aby obec šla do budoucna touto cestou. Kde je poplatek za skutečně odvezená kila odpadu.

 

Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci z kapacity nádoby. Historicky si obec stanovovala cenu za likvidaci odpadu jednoduše dle nákladů a tím stanovovala cenu pro jednotlivé nádoby. Nyní je výpočet ceny stanoven metodicky. Do výpočtu vstupují dvě veličiny se kterými je nutné počítat a které dříve do stanovení poplatku nevstupovaly. Je to cena za likvidaci 1 litru (0,85 Kč/l) zákonem stanovené maximum 1 Kč/l a dále minimální množství vyprodukovaného odpadu na osobu za měsíc (40l) maximu stanoveno na 60l.

 

Úplně jednoduše řečeno, systém je nastaven tak, aby občany motivoval snižovat objem směsného komunálního odpadu a více je zapojil do třídění. V praxi by to mělo znamenat, že pokud občan vytřídí více ze směsného odpadu potřeba frekvence vývozu nádoby by se měla snížit, případně se sníží i potřeba daného objemu nádoby. O nejvíce procent zdražil poplatek za týdenní svoz. Ti, kdo budou produkovat méně směsného komunálního odpadu nebudou tolik finančně zatížení.

 

Obec dlouhodobě držela ceny na velmi nízké hranici, ceny byly jedny z nejnižších v okolí, ale bohužel legislativa obci dává jasné hranice.

Systém v obci je nastaven tak, aby ekonomická náročnost pro občany, kteří třídí byla co nejnižší. To je i důvod proč obec loni zavedla „door to door“ systém pro třídění plastů. Občané mají možnost tříděním dosáhnout určité korelace. Připomínáme, že pokud má někdo zájem na nádobu o objemu 240l na třídění plastu je k dispozici na OÚ (1 nádoba=1 nemovitost, 1 bytová jednotka =1 nemovitost).

 

Dále je důležité zmínit, proč je takový tlak na občany a celý systém odpadového hospodářství obce k třídění.

Zákon reflektuje nové evropské cíle zaměřené na recyklaci. Zákon ukládá obcím, že v roce 2025 by mělo být ze směsného komunálního odpadu vytříděno 55%, dále 60% do roku 2030 a 65% do roku 2035. V případě, že nebudou dodrženy tyto cíle obce budou sankcionovány. ČR je zhruba na 40% v třídění. V rámci obce se pohybujeme okolo 30 %. Důležité je také zmínit, že skládkování, které je stále nejlevnější při likvidaci odpadu i když se ceny každoročně zdražují bude s rokem 2030 definitivně zrušeno, což také velmi významně zasahuje do cen svozových společností, jelikož budou závislé pouze na ZEVO (Zařízení pro energetické využívání odpadu).

Cíle EU a cíle které převzala česká legislativa vedou ke stejnému cíli a to je, že odpady by měly být směřovány co nejvíce na jejich další využití.

 

Závěrem ekonomické a statistické údaje o odpadovém hospodářství obce

Obec žádným způsobem na odpadech nevydělává aktuálně na systém doplácí okolo 300 tisíc za rok.

text

Z nové legislativy vyplývá, že není nastavena na obecní rozpočty příznivě a celkově nastavuje řadu cílů pod citelnými sankcemi. Vyměnit svozovou společnost za jinou je takřka nemožné. Poslední výběrové řízení na svozovou firmu, kde se obec zapojila mezi obce Ladova kraje bylo neúspěšné, jelikož se žádná svozová firma do výběrového řízení nepřihlásila.

 

V případě, že by bylo nutné v některých případech přistoupit ke splátkám, je to možné a obec to bude řešit individuálně.

 

Ještě drobná poznámka k ohlašovací povinnosti, která také vychází z platné legislativy. Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem neobývané nemovitosti k bydlení v katastru obce se stává poplatníkem. Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem i neobývané nemovitosti k bydlení a rekreaci v katastru naší obce se stává poplatníkem. Poplatníkem je i právnická osoba, pokud vlastní takovou nemovitost. Pojem bydliště vymezuje ust. § 80 občanského zákoníku tak, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. To znamená, že bydliště není vázáno na přihlášení k trvalému pobytu v obci, ale na to, zda zde poplatník skutečně bydlí. Poplatníkem je i dítě bez ohledu na věk nebo cizinec.

Plátce poplatku je fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za výběr poplatku od poplatníků a jeho odvedení obci. např. ve vícečlenné domácnosti se jedna dospělá osoba stane plátcem, která nahlásí na OÚ počet členů v nemovitosti a zaplatí poplatek. V případě právnické osoby pak zástupce tohoto subjektu (např. společenství vlastníků apod.) V neobývané nemovitosti nebo nemovitosti obývané pouze jednou osobou je poplatník formálně zároveň plátcem poplatku. Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky.Je-li v potřeba jedné nemovitosti platit odděleně více nádob (např. jsou zde dvě oddělené domácnosti), platí každý plátce za svou nádobu samostatně.

 

Vážení občané, doufáme, že situace je nyní pro vás jasnější a srozumitelnější. V případě dalších informací, dotazů, apod. se neváhejte obrátit na obecní úřad. Obec i nadále bude pracovat odstraňování nedostatků, které nová legislativa přináší.

 

Za OÚ A. Rašovská, urad@obecjevany.cz.

                                                                                                                                                      

Svoz komunálního odpadu od 1.1.2022

Vážení občané, od 1.1.2022 se mění systém odpadového hospodářství. Veškeré informace vám byly doručeny do poštovních schránek a jsou dostupné na webových stránkách a úřední desce obce. Tyto úpravy přinesly řadu zásadních změn, které obcím striktně předepisují, jakým způsobem lze občanům účtovat poplatky za svoz a likvidaci odpadů vč. maximálních částek.

 

Zákony byly schváleny na samém konci roku 2020. Jedná se o zákony nepříliš dobré, značně komplikované, nereflektující praktické zkušenosti a potřeby obcí. Obce se během roku 2021 snažily s dopady těchto zákonů vyrovnat a připravit schůdné cesty k jejich uvedení do praxe. Toto období bylo naplněno řadou diskuzí o vyjasnění různých výkladů nové legislativy ze strany kompetentních orgánů, a proto Vám můžeme výsledky představit až nyní. Celá změna systému stanovení cen za likvidaci odpadu je dána změnou legislativy, konkrétně zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zastupitelstvo obce se shodlo, že obec půjde cestou Poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Obec připravila novou obecně závaznou vyhlášku, která reflektuje aktuální právní úpravu. Vyhláška stanovuje místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je vázán na kapacitu sběrné nádoby. Největší změnou, kterou přináší nová vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je způsob výpočtu ceny známek. Do cen známek vstupuje nový parametr a tím je cena likvidace 1 litru směsného odpadu. Zastupitelstvo obce stanovilo cenu na 0,85 Kč/l tj. (85% maxima).

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší Obecně závazná vyhláška obce Jevany č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Dle vyhlášky je předmětem poplatku odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti. Spoluvlastníci nemovitosti plní povinnosti společně a nerozdílně. Poplatníkem je osoba, s bydlištěm na území obce Jevany bez ohledu na to, zda je zde příslušná osoba přihlášena k trvalému pobytu nebo zda se zde zdržuje jen pár dní v týdnu. Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky. V případě rekreačních nemovitostí nebo prázdných nemovitostí, kde nemá bydliště žádná osoba se hradí poplatek dle minimálního základu dílčího poplatku viz. Ceník místních poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapaicty soustřeďovaných prostředků. 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství svozové auto nebude zajíždět do vyznačených částí místních komunikací dle přílohy č. 2. Tyto místa jsou tyto označeny červenou šipkou, která vždy svým hrotem směřuje k nejbližšímu místu svozu. 

 

V případě souvislé sněhové pokrývky na místních komunikacích žádáme občany ul. Na Petřínku, aby si svezli nádoby na roh s ul. Sadová. A z části ul. Nad Školou prosíme svést nádoby k č.p. 135, bohužel není možné zajet přímo k nemovitostem. 

 

Ceník místních poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovaných prostředků.

Stále platí, že pokud máte zájem o nádobu o objemu 240l na třídění plastu je k dispozici na OÚ, frekvence vývozu je 1 x za měsíc a nádoby se vystavují pouze v případě potřeby jejich vyvezení. Kalendář svozů nádob na separaci plastu pro rok 2022. 

 

Poplatky

* Slouží jako doplněk k ostatním uvedeným variantám

Počet osob v nemovitosti

Vzorec pro výpočet poplatku: Velikost nádoby x počet svozů x koeficient 0,85= poplatek.

Příklad: nádoba 120l x počet svozů 26 (1 x za 14 dní) x koeficient 0,85 = 2 652,- Kč.

Příklady:

Příklad č. 1

4 osoby v domácnosti, nádoba 110/120l = minimální objem 1920 litrů/rok viz. tabulka = svoz minimálně 1 x 14 dní = poplatek 2 652 Kč(nelze zvolit méně častou frekvenci svozu např. 1 x 28 dní), ale lze zvolit 1 x týdně za poplatek uvedený v tabulce.

Příklad č. 2

3 osoby v domácnosti, plastová nádoba 80l = minimální objem 1440 litrů/rok = svoz minimálně 1 x 14 dní = poplatek 1 768 Kč (nelze zvolit méně častou frekvenci svozu např. 1 x 28 dní), 1 x 7 dní ano za poplatek uvedený v tabulce. 

Příklad č. 3

2 osoby v domácnosti, nádoba 110/120l = minimální objem 960 litrů/rok = svoz minimálně 1 x 28 dní = poplatek 1 224 Kč (lze zvolit i častější frekvenci svozu např. svoz 
1 x týdně nebo 1 x 14 dní za poplatek uvedený v tabulce).

Příklad č. 4 

5 osob v domácnosti, plastová nádoba 120l = minimální objem 2400 litrů/rok = svoz minimálně v 1x 14 dní = poplatek 2 652 Kč (lze zvolit častější frekvenci svozu tj. 1 x 7 dní za poplatek uvedený v tabulce).

Příklad č. 5

Prázdné objekty - minimální objem 480 litrů/rok = 816 Kč

 

Co je třeba udělat, abyste obdrželi známku na odpad?
 • Vyplnit formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“  kde se uvede velikost nádoby, četnost svozu a závazný počet osob žijících v nemovitosti (bez ohledu na trvalý pobyt)
 • Doručit vyplněný formulář na obecní úřad nejpozději do 31.1.2022 a to osobně, do schránky na budově OÚ, poštou nebo elektronicky podatelna@obecjevany.cz. Formulář lze vyplnit i na OÚ.  
 • Uhradit poplatek nejpozději do 31.3.2022 preferujeme platbu převodem na účet obce 5121151/0100 s uvedením variabilního symbolu 1337 + číslo popisné nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0), případně v hotovosti nebo platební kartou přímo na OÚ. 
 • Známky budou stejně jako loni po vzájemné dohodě uloženy do poštovní schránky, příp. umístíme přímo na nádobu. Dále je možné si známku vyzvednout v úředních hodinách. 
 
Možnost úhrady: 
 • bankovním převodem na číslo účtu 5121151/0100, variabilní symbol 1337 + číslo popisné nemovitosti (u čísel evidenčních předchází před číslem nemovitosti 0)
 • v hotovosti nebo platební kartou na OÚ v Jevanech
 • Místní poplatek, za svoz odpadů pro rok 2022 nutno uhradit do 31.3.2022 platí pro čísla popisná i pro čísla evidenční.

 

Komunální odpad je odvážen každou středu v brzkých ranních hodinách a vždy dle druhu zakoupené známky. Svoz s jednoměsíční frekvencí probíhá vždy poslední středu v měsíci, 14 denní svoz probíhá vždy v sudých týdnech. 

 

Pokud žádáte o svoz nové nádoby na komunální odpad, případně žádáte změnu frekvence vývozu je nutné vyplnit  „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“.   Dále ohlášení předat na OÚ Jevany. V případě, že pořizujete novou nádobu či měníte stávající nádobu je nutné tuto změnu nahlásit na OÚ z důvodů zajištění nutných úkonů ohledně registrace a čipování nádob. Preferovány jsou plastové nádoby, které je po dohodě možné zakoupit na OÚ Jevany za zvýhodněnou cenu (cena nové prázdné nádoby).

 • nádoba 80 l - cena 620,- Kč
 • nádoba 120 l - cena 690,- Kč
 • nádoba 240 l- cena 750,- Kč (nádoba na objednání)

Upozornění svozové firmy FCC Říčany - od 1.1.2022 nové kovové nádoby neevidujeme !!

Na základě zkušeností z posledních let vážení odpadu. Jsme nuceni převést tyto zkušenosti i do praxe.

Od letoška již nebude možné zaevidovat žádnou další kulatou plechovou nádobu o objemu 110 l do systému vážení.

Tyto nádoby nejsou kompatibilní s vážním zařízením a jsou pouze českou specialitou. Systém MOBA si však s touto specialitou nerozumí.

Opakovaně dochází k destrukci čidel na vyklapěči. Vlivem pohybu nádoby na vyklápěči nelze zaručit správnost vážení.

Stávající zaevidované nádoby necháme „dožít“.

Čipování nádob: průběžně probíhá označení svozových nádob na směsný odpad tzv. RFID čipem. Označení nádob je základní součástí zaváděného standardu služeb, které byly shodně stanoveny spolupracujícími obcemi jako závazná součást podmínek zadávacího řízení na poskytování služeb svozu a likvidace odpadu. 

 

Ke stažení: 

Separovaný odpad

Obecně závazná vyhláška obce Jevany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Příloha č. 1 sběrná místa 

Příloha č. 2  (4.19 MB)svozové auto nebude zajíždět do vyznačených částí místních komunikací. Tyto místa jsou tyto označeny červenou šipkou, která vždy svým hrotem směřuje k nejbližšímu místu svozu.

Plast, papír, sklo, textil, olej, aj. je možné i nadále třídit do stávajících hnízd. Umístění nádob na separovaný odpad v obci.Svoz kontejnerů papír - 2 x týdně pondělí a čtvrtek, plast -2 x týdně úterý a pátek, sklo -1 x měsíčně úterý.

Všechny nemovitosti (tzn. čísla popisná i evidenční) mají stále možnost si na OÚ Jevany vyzvednout nádobu od 5.1.2022 (případně Vám bude dopravena) o objemu 240 l do které je možné třídit plast s frekvencí vývozu 1 x měsíčně (nádoby je nutné vystavovat ke svozu, pouze v případě potřeby jejich vývozu). Žádáme, aby nebyly vystavovány prázdné nádoby. 

 

Harmonogram svozu plastu: 

 • úterý (sudé), každé 4 týdny- ZÁPADNÍ ČÁST směr Vyžlovka: 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12.
 • úterý (liché), každé 4 týdny-VÝCHODNÍ ČÁST směr Bohulmil, Aldašín 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10, 22.11., 20.12.

 

Kam třídit jednotlivé komodityVíce informací, jak správně a efektivně třídit www.jaktridit.czwww.ekokom.czwww.tondaobal.cz

DVŮR OÚ NENÍ SBĚRNÝM DVOREM.
Před budovou obecního úřadu je možné ukládat:
 • Jedlé tuky a oleje lze ukládat na dvoře OÚ do vyznačené sběrné nádoby je možné ukládat přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • Kovový odpad na dvoře úřadu je možné do šedivé nádoby označený šedou nálepkou je možné ukládat kovový odpad (typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, aj.)

 

Ve dvoře obecního úřadu je možné dále ukládat: (otevřeno pondělí a středa od 7,30 do 17,00 hodin)
 • Textil do bílých kontejnerů na textil je možné ukládat textil, hračky, obuv, vše čisté a zabalené v igelitových pytlích.
 • Drobný elektroodpad lze ukládat v průběhu roku. Ke třídění drobného elektroodpadu a baterií je určen červený kontejner (klávesnice, fény, žehličky, topinkovače, vrtačky, baterie apod.).
 • Objemný elektroodpad je možné ukládat 2 x ročně v níže uvedených termínech (pračky, lednice, televize, apod.) Není možné ukládat bojlery. 
 • Nebezpečný odpad a elektrodpad se soustřeďuje na dvoře OÚ pouze před plánovaným svozem. Co lze při sběru nebezpečného odpadu odevzdat: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, asfaltová lepenka, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné. Nebezpečný odpad a elektroodpad je možné ukládat na dvůr OÚ a to:

      od 1.5.2022 do 16.5.2022 svoz proběhne 17.5.2022

       dále od 1.9.2022 do 13.9.2022 svoz proběhne 14.9.2022

Velkoobjemový kontejner obec poskytne 2x za rok. Kontejnery budou přistavené v níže uvedených lokalitách (jaro a podzim) a to v sobotu 8.10.2022 od 7:00 do 14:00 hodin (další konkrétní datum a čas budou doplněny)

 • lesní část křižovatka ul. Lesní a ul. U Vodárny 
 • centrum obce parkoviště u Jevanského rybníka 

      Do velkoobjemového kontejneru nelze ukládat, stavební suť, boilery, nebezpečný odpad, pneu, elektroodpad, bioodpad.

 • Zrušen sběr pneu.
 • Kontejner na bioodpad na deponii (ul. Penčická). Bioodpad lze ukládat pouze ve stanovených termínech - poslední pátek a sobotu v měsíci od dubna do října 2022 (28.10.2022 14 - 17 hod.a 29.10.2022 7 - 12 hod.)
 • Bioodpad

  Bioodpad lze bezplatně vozit do kompostárny ve Struhařově od 1.10.2020 je provozovatelem AMAR Instalace s.r.o., Ondřejovská 343, Struhařov.  Tel.: +420 603 189 677. E-mail: info@amarinstalace.czhttp://www.amarinstalace.cz. Občané z Jevan, kteří se prokáží dokladem (OP) o trvalém pobytu v obci, mají ukládku bioodpadu zdarma. Majitelé nemovitosti bez trvalého pobytu v obci a chataři z Jevan, kteří nemají v OP trvalý pobyt v Jevanech si mohou na OÚ Jevany vyzvednout kartičku, která jim umožní uložení bioodpadu do kompostárny. Nyní již není možnost si kompost bezplatně vyzvedávat v kompostárně. Je možné jeho zakoupení dle níže uvedeného ceníku.  

  Otevírací hodiny

  PO – PÁ             7:00 – 12:00         12:30 – 16:30

  SOBOTA            7:00 – 15:00

  Příjem: 

Biologický odpad   

 • listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené)                                           590,- Kč/t
 • pařezy, kořeny                                                                            1 550,- Kč/t 

Prodej:

 • Zahradnický substrát trávníkový / tříd. zemina                                           750,-Kč/t     
 • Zahradnický substrát zeleninový                                                             750,- Kč/t 
 • Zemina zásypová                                                                                 135,- Kč/t 
 • Mulčovací kůra smrková                                                                        900,-Kč/m³
 • Mulčovací kůra borová                                                                        1 150,-Kč/m³
 • Mulčovací štěpka                                                                                 150,-Kč/m³

 

Svoz bioodpadu probíhá 1 x 14 dnů ve čtvrtek v sudém týdnu.V roce 2022 proběhne první svoz ve čtvrtek 7.4.2022 a svoz bude porbíhat každý sudý čtvrtek do 17.11.2022. V rámci obce probíhá svoz bioodpadu. Pokud máte zájem o hnědé popelnice určené ke svozu bioodpadu kontaktujte přímo FCC Česká republika, s.r.o., tel: (+420) 323 601 617, mail: ricany@fcc-group.cz FCC Česká republika, spol. s r.o. provozovna Říčany oznamuje, že již nebude nabízet a nově používat nádoby na bio odpad ve velikosti 120l a 140l. Stávající nádoby budou obslouženy. Tyto nádoby jsou špatně obslužitelné (zákazník do nich nemůže dát odpad pro velikost otvoru a pokud se to povede tak odpad napěchuje tak že samovolně při výsypu nevypadne! Musí se doklepávat a nádoba často praskne). Nádoby na bioodpad 120l/140l, které jsou v oběhu mohou občané používat. V případě, že se nádoba poničí bude vyměněna za 240l a bude svážena za cenu 120L k 11/2020. V roce 2021 a 2022 bude již zpoplatněna jako 240l.

 

 • Směsný komunální a jiný odpad je možné za poplatek vozit do společnosti STOBAU s.r.o. (tel.: 777 697 386) v Kostelci n.Č.l.
 • Svozy komunálního odpadu a vybraného separovaného odpadu zajišťuje FCC Česká republika, s.r.o. IČ: 45809712, Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany, tel: (+420) 323 601 617, mail: ricany@fcc-group.cz
 • Svoz olejů zajišťuje společnost Libor Černohlávek Libor Černohlávek-Jakub 38, 285 33 Církvice IČO: 16539184, (+420) 775 113 308, info@cernohlavekoil.cz
 • Kompostárna Struhařov, provozuje AMAR INSTALACE s.r.o., Ondřejovská 287, 251 64 Struhařov (+420) 603 189 677, info@amarinstalace.cz
 • Svoz elektroodpadu zajišťuje společnost Asekol, Československého exilu 2062/8 143 00 Praha 4, IČ:27373231
 • Svoz textilu zajišťuje společnost TextilEco, a.s., Za Mototechnou 114/4, 155 00 Praha5, IČ: 28101766
 • Zpětný odběr odpadu jajišťuje EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701, (+420) 729 848 111, ZPR@VODAJ EKO-KOMu  o tříděném odpadu