Navigace

Obsah

Profil zadavatele je registrován ve věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: Snižování energetické náročnosti obecní budovy č.p. 175 v Jevanech.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jevany_2282/snizovani-energeticke-narocnosti-obecni-budovy-c-p-175-v-jevanech_39414/